Om oss

bild-16

Vår förening har idag ca 100 medlemmar. Medlemsmötet är högsta beslutande organ och dessa möten hålls enligt ett fastlagt program fyra gånger om året. Om behov finns kan mö­ten anordnas även vid andra tidpunkter.
Föreningens arbete leds mellan medlemsmötena av en styrelse. Denna utses på första med­lemsmötet varje år, ett möte som också utgör årsmötet. Styrelsen har för närvarande fem medlemmar. Vi behov kan dess antal utökas eller reduceras. Föreningen har dessutom ett antal utskott. Teaterutskottet utgörs av tre medlemmar. Regissören, producenten och vice regissören är dess stående medlemmar.
Utskottet för fastighetsförvaltningen består likaledes av tre personer.

bild-15Ekonomiutskottet består av kassören, sponsorsansvarig och biljettförsäljningen. Ungdomsutsksottet består av tre medlemmar som alla skall vara under 20 år gamla. Praktiska utskottet har framför allt ansvar för all form av rekvisita, så väl det som gäller scenbyggnad som kläder och utsmyckning. Vi har äben övriga intressenter såsom mikkesskoteruthyrning.se som hyr ut skotrar. Skotrar både till på land, mopeder och snöskotrar och på vatten. Vi jobbar även med personerna som driver sidan  tro.nu en spirituell sida där alla är välkommna.