Om oss

bild-16Vi erbjuder Ystadsborna att tillgodose sitt kulturella behov i mångt och mycket. Vår teaterförening Hollands Goud växer sakta men säkert med antal medlemmar. Vi arbetar ständigt med vårt gränsöverskridande i vårt arrangemang och vi har ett väldigt brett teaterkulturbegrepp som innehåller allt från teater, musik och dans i alla dess former med mera. Hollands Goud har en helt ideell teaterförening och samarbetar gärna med andra kulturutövare både lokalt och från övriga Sverige. Och just nu är vi på väg att inleda ett samarbete ut över den svenska gränsen genom att samarbeta med den danska teaterföreningen Roskildes Venner. Vilket vi ser fram enormt mycket emot. Blir du medlem i Hollands Gouda teaterförening så ger vi dig rika möjligheter till att få en bred kulturerfarenhet, få uppleva Sveriges kulturskatter som framförs på scenen. Du bjuds på överraskningar då och då. Det är bara höra av sig till oss om du blir sugen. Alla är välkomna, ung som gammal, tjejer som killar och gärna människor från andra kulturer. Så bild-15att vi kan få lite nya idéer. Vi har ett nVi har repeterar varje vecka inför våra föreställningar. Vi har ett nära samarbete med flera företag i regionen. Bland annat mikkesskoteruthyrning.se som hyr ut skotrar. Skotrar både till på land, mopeder och snöskotrar och på vatten. Vi jobbar även med personerna som driver sidan  tro.nu en spirituell sida där alla är välkommna. Då träffas vi på den Stora scenen för att ha genomgång av sång- och texterna, ljud, ljus och regissören ger råd och tips. När vi närmar oss premiären så testar vi våra kostymer och ser vilket smink och vilka frisyrer som blir de bästa att ha på scenen. Veckorna innan premiären ha vi dessutom genrep med provpublik. Då är alla medlemmar alltid välkomna att delta och ge oss feedback på vår föreställning. På vårt teatercafé Hollands Goud har vi ibland workshops, träffar eller möten för våra medlemmar med jämna mellanrum. Då har man chansen att få tillgång till lite mer kulturellt utbud och får nya härliga underbara erfarenheter. Men pricken över i:et är du får känna att du tillhör en trygg och härlig gemenskap som vi har i vår teaterförening Hollands Goud.

 Kontakt
Vår teater och vårt teatercafé Hollands Goud hittar du i centrala Ystad. Du är alltid välkommen titta in på vårt kontor för att boka eller köpa biljetter. Eller för att rent av vill bli medlem. Vi svarar på alla frågor och undringar du har.

Välkommen!

Här hittar du oss: Stora Östergatan 122 – 124
Telefonnummer: 0733 – 21 84 65
Öppet tider:
Biljettkassa, kontor Måndag – Fredag 10.00 -13.00
Vid föreställningar 1 timme innan ridå
Teatercaféet Holland Goud Måndag – Fredag 10.00 – 18.00
Lördag 10.00 – 14.00
Söndag o Helgdagar STÄNGT
Vid föreställningar 1 timme innan ridå

Mejladresser: Boka bord eller lokal boka@hollandsgoud.nu
Boka eller köpa biljetter biljett@hollandsgoud.nu
Bli medlem medlem@hollandsgoud.nu
Övriga frågor info@hollandsgoud.nu
bild-17Styrelsen

Vår styrelse samlas en gång i månaden för att träffas och ha ett möte. De diskuterar månadens aktuella mötespunkter. De behandlar allt från underhåll av fastigheter till medlemmars önskemål och förslag. Därför har du medlem möjlighet att lämna in önskemål, förslag, tips på vad du vill se eller på vad som du kan tänkas behöver göras. Så kommer styrelsen behandla alla förslag, tips och önskemål.

Dessa förslag kan du mejla till oss: styrelsen@hollandsgouda.nu
Eller så skickar du brev till oss: Stora Östergatan 122, 271 34 Ystad
Styrelsen:
Ordförande: Ingvar Nilsson ordf@hollandsgiuda.nu
Vice ordförande: Ulla Bengtsson
Sekreterare: Nicole Smith sekreterare@hollandsgoud.nu
Vice sekreterare: Olle Blad
Kassör: Emma Kaspersen kassor@hollandsgoud.nu
Ledamöter: Sven Qvist, Steven Miller, Carina Andersson, Jessika Ohlsson
Suppleanter: Sixten Gren, Johanna Månsson, Kim Svan, Kristina Mogren
Björn Bengtsson, Lena Svensson, Jan Ek, Melinda Kroon
Kommun representant: Krister Johannesson
Kommun suppleant: Jill Jönsson

Medarbetare
bild-18Vi i teaterföreningen Hollands Goud har några anställda som har funnit med oss en tid. Och utan dessa härliga medarbetare hade vi inte klarat oss. För de är de som gör att vi kan erbjuda en sådan hög standard som vi erbjuder. Vår tjej på kontoret som ser till att det fungerar med biljetter, bokningar och bokningar:
Alice Ågren, som är en glad, positiv tjej som har ett stort teaterintresse men inte vill stå på scenen.bild-19
Vår vaktmästare – allt i allo:
Gustav Anderson, som är en utåtriktad go påg som ser till all fungerar på teatern och på caféet med mera.
Teater värdar/värdinnor, som tar emot vår publik och våra artister:

  • Sonny Svensson
  • Maria Björk
  • Kerstin Nilsson
  • Mats Lindström

bild-21Stadgar

Teaterföreningen Hollands Goud stadgar antagna den 26 april 2009
Paragraf 1
Teaterföreningen Hollands Gould organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Valberedning
4. Revisorer

Paragraf 2
Teaterföreningen Hollands Goud är en folkrörelse och främjar scenkonst och äger en teater som finns där för alla. Teaterföreningen Holland Goud ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett kön, sexuell läggning, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Teaterföreningen Hollands Goud är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners. Teaterföreningen ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna sig delaktig i samhället och ska vara förebilder med att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.

Paragraf 3
Teaterföreningen Hollands Goud ska utgå från sina medlemmar i föreningen. Därför ska Hollands Goud skyldighet att vara öppna för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera. Föreningen ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för vare medlem. Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst.

Paragraf 4
Rätt till medlemskap äger enskild personer, företag, skola, kommuner, föreningar samt andra teaterklubbar.
forts. Stadgar

bild-22

Paragraf 5
Enskilda medlemmar erlägger en medlemsavgift som fastställs på årsmöte.

Paragraf 6
Medlem som uppträder så att den skadar gemensamma intresse kan uteslutas av styrelsen.

Paragraf 7
Årsmötet består av enskilda medlemmar med var sin röst, ett röstberättigat ombud för varje medlemsorganisation, skola, företag och så vidare.
Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som de röstberättiga medlemmarna och ombud

Paragraf 8
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som har fastställs av styrelse, fast senast före mars månads utgång.
Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst en femtedel av medlemmarna begär det. Kallelsen till dessa extra årsmöte ska ske senast två veckor efter att styrelsen beslutat om detta eller fått en begäran om detta. Då ska detta extra årsmöte hållas senast en månad efter dem har fått begäran.

Paragraf 9
Kallelse till årsmöte ska av styrelsen skicka till medlemmarna senast en månad före årsmötet.
Kallelse till extra årsmöte ska skickas ut till medlemmarna två veckor före årsmötet.

Paragraf 10
Dagordning och övriga handlingar till årsmötet ska vara tillgängligt för alla medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Paragraf 11
Motion till årsmötet kn väckas av en medlem. Motion ska vara inne till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Paragraf 12
Vid årsmöte så väljs Teaterföreningen Hollands Goud medlemmar till styrelsen. Mandatperioderna kan variera beroende post.
Teaterskolanbild-23

Vi teaterföreningen Hollands Goud kan erbjuda en teaterskola för både unga som gamla. De som leder undervisningen är våra duktiga skådespelare Ann Svensson och Krister Engström som har själv gått på folkhögskolan i Svalöv för att bli skådespelare som ska kunna uppträda på alla världens scener. Dessutom så har de mångårig erfarenhet av att stå på scen som bland annat Göteborgs stadsteater och Dramaten i Stockholm. Därför är vi extra glad att de har möjligheten att erbjuda de Ystadbor som har drömmen att stå på scenen ska kunna uppfylla den. Men detta betyder inte att alla behöver att du måste stå på scenen. För det finns så mycket andra uppgifter som behövs för att kunna få ihop en föreställning. Som bland annat rekvisitörer, kostymörer. Ljus och ljud. Så det finns många möjligheter att få synas på en teater.

Ann och Krister kommer lära er allt som händer på och bakom scenen. Vi erbjuder att gå denna skola uppdelad på två terminer. Då har vi en klass för ungdomar som hålls varje tisdagskväll. Och en klass för er som är över 18 år och de hålls på torsdagskvällar. De kommer att ge ett par föreställningar som sitt examensarbeten.

Anmälan till teaterskolan görs: info@hollandsgoud.nu
Men för tillfället så har vi en kort kö. Du är välkommen att söka ändå!