Biljetter

bild-8

Du som söker under den här rubriken funderar kanske på hur du kan försäkra dig om att verkligen få end biljett när du väl bestämt dig för att gå på teater. Just den delen har hitintills inte varit något problem. Som sagt har vi redan 100 bekväma platser och det har för det mesta räckt väl. Då anstormningen varit större har vi kunnat plocka ner stolar från vinden och fyllt på så länge behovet funnits. Den enda begränsningen vi egentligen känt av är den som brandmyndigheterna satt upp och den gränsen ligger på hela 300. Kommer vi dit har vi nått så stora framgångar att det är dags att se sig om efter nya lokaler!

Basic RGBDet finns dock andra skäl att göra förköp. Det är att hjälpa oss att planera verksamheten. Vi har sedan flera år arbetet för att få så många årsbiljetter som möjligt, alltså en slags prenu­meration på tillgången till vår teater. Som det nu är förmedlas ca 50 % av platserna denna väg och det ger en ovärderlig stabilitet. Redan innan vi haft premiär har vi räknat hem hälften av utgifterna. Troligen hade vi inte vågat satsa alls utan en sådan garanti.

För dig som ändå vill förvissa dig om en biljett på traditionellt sätt och med förköp så tillhan­da­hålles dessa på Konsum. Priset är 150 kronor oavsett vilken plats du väljer. Vi upplever det så att placeringen inte spelar så stor roll. Alla har god insyn i vad som händer på scenen och vi har heller inte hört att ljudet skulle variera särskilt mycket beroende på vad man sitter.