Startsida

bild-1

Vår förening är en av landets få med inriktning på teater och som också är verksam ut­anför storstadsregionerna. Det är vi mycket stolta över. Vi som driver föreningen har un­der lång tid upplevt en påtaglig nedmontering av landsbygdens kulturella och sociala utbud. Det föl­jer tyvärr i spåren på en allmän utveckling där arbetsplatser försvinner och där folks försörj­ning samtidigt omöjliggörs. Vi är väl medvetna om att inte kunna påverka antalet arbeten i vårt närområde. Vi kan inte ens anställa någon i föreningen. Vi är däremot över­tygade om att skälen till avvecklingen av landsbygden har många sidor och att möjlig­heten till ett all­sidigt kulturellt utbud kan vara ett sätt att motverka denna trend. Människor lever inte av mat allena.

Vår förening har nu över 100 medlemmar. Den har funnits i sjutton år och har faktiskt stadigt sett ett ökat antal medverkande. Allt startade vid millennieskiftet med att en entusiastisk ska­ra på sju personer bestämde sig för att genomföra en nyårsrevy. Det var förstås ingen tillfäl­lighet att det började just i den ändan. Om det är något som utmärker landsortsteater så är det just den här typen av insatser. Den har många poänger. Dels kräver den inte att man har en kontinuerlig verksamhet utan här kan man också fokusera spelandet till en viss begrän­sad tid. Samtidigt erbjuder den möjligheten att uppmärksamma just sådant som ut­mär­ker vår plats på jorden, sådant som annars glöms bort och som inte syns i stor­staden annars om­fat­tande mass­me­diautbud. Många olika projekt har under dessa sjutton år sett dagens ljus, men bara nyårsrevyerna har klarat av att försvara sin plats år efter år.  I Pausen kan du testa att spela lite free spins utan insättning på mobilen eller datorn. Ska du spela casino så glöm bara inte att missa andra delen av showen!

En annan fördel med revyer är den stora omfattningen runt om i landet vilket möjliggör sam­mandragningar där respektive teatergrupp visar upp sina föreställningar för varandra. Utan dessa årligen återkommande tävlingar skulle vår förening saknat en stor del av den input som krävs för att kunna utvecklas vidare. Att dessutom ha möjligheten att vinna priser och andras respekt har också stor betydelse. I synnerhet om det går så bra som det gjort för oss. Under snart sagt varje år har vi från dessa sammanhang tagit med oss utmärkelser, antingen för föreställningen i stort eller för delar av denna. Det kan handla om en enskild sketch där det humoristiska inslaget varit särskilt framträdande, eller så är det någon av våra duktiga bild-24skådespelare som visat framfötterna. Det är sällsynt att någon kommer till oss med den med­­vetna föresatsen att göra en nationell karriär inom teatervärlden Det kan ändå inte vara en tillfällighet att det idag finns tre stycken kvinnor som försörjer sig på teater och som tagit sina första steg i våra lokaler. Man vet aldrig vad som kan hända!

Det blir ingen teater utan att man har en lokal. Inget ont utan att det har något gått med sig. Så innebär avfolkningen av landsbygden ofta att tomma arbetsplatser erbjuder billiga alter­nativ för fattiga föreningar. I vårt fall är det samhällets ärevördiga Folkets hus som kommit oss till del. Det kunde inte varit bättre. Här har vi en billig hyra och en miljö som är hur tradi­tionsmättad som helst. Det är visserligen bara ett fåtal av oss som varit med under Folkets Hus-rörelsens storhetstid, men våra anhöriga har berättat om den enastående verksamhet som bedrivits inom dess ramar. Det gäller även vår byggnad. Den byggnad vi kunde renovera tack vare våt stora vinst på casinot. Online casino var kanske det sista stället vi trodde vi skulle vinna pengar på. Men när vi vann vår casino jackpott slog in var vi i chock. JMånga är det kringresande un­derhållare och föredragshållare som genom åren visat upp sina förmågor här. När man tar del av vad man på den tiden med enkla medel kunde åstadkomma, så är det en ära att få ta över stafettpinnen och ge något till dagens generationer.

Bara för att man har en lämplig lokal så är frågan om arbetsmiljö inte löst. Folkets Hus har som sagt många år på sin nacke och det har krävts en hel del arbete för att få scen, åskå­darplatser och logen i det skick som vi vill har. Återigen så kan vi i efterhand bara konstatera att allt ombyggnadsarbete också haft sina fördelar. Det bästa är att vi dragit in personer i teaterföreningens arbete som aldrig skulle satt sin fot här annars. Vi har fått hjälp från  inredestips.se med uppslag och idéer som sedan omsatts om både oss själva, våra anhöriga och folk som har speciella talanger och dessutom tid. Som bekant är det kulturella intresset i Sverige till stor del uppburit av kvinnor. Vi utgör inget undantag i detta avseende. Men hand­fast snickeriarbete är trots allt ännu en i huvudsak manlig sysselsättning. Innan tyckte våra män att det på fritiden räckte med att spela slots online. Men nu har de upptäckt att det är ännu roligare med lite spel om man först gjort sina fruar glada!

En stor utmaning har varit att få till ett alternativ till de träbänkar som åskådarna under de tidigare 70 åren hade fått hålla tillgodo med. Vi har visserligen bara 100 platser, men med en kostnad av 250 kronor per stol så hade det ändå varit en oöverstiglig kostnad att på egen hand hantera. Vår lösning på detta problem blev nu istället ett av de bästa sätten att dra in ännu fler i verksamheten, eller i alla fall bredda intresset för vad vi gör. Vi tog nämligen upp en idé från en stor utländsk teatersalong där man erbjöd en inskription i stolsryggen med namn på den som skänkt pengar till finansieringen av denna förnäma sittinrättning. På det sättet har hela kostnaden kunnat finansieras utan att i något avseende belasta vår knappa budget. Sedan kan den uppmärksamme konstatera att vissa namn återkommer på en hel stolsrad, men vad gör det. Kanske finns det en stor släkt bakom det initiativet.

Valet av teaterstycke är en ständig källa till diskussion. Som så mycket annat har detta två sidor. Den stora fördelen är förstås att vi alldeles själva kan välja vad vi vill göra för upp­sättning. Den andra sidan är att en sådan frihet ofta innebär att vi drar åt olika håll och att man någon gång kan önska att en stark teaterchef bara satte ner foten och beordrade oss andra att verkställa. För det mesta är det dock en underbar frihet att ha saken i sin egen hand. Nästan alltid har de långa diskussioner vi haft för oss samman och lärt oss något om både varandra och om det samhälle vi lever i. Många teaterstycken skrevs för åtskilliga år sedan. En del är förstås riktiga klassiker och kan spelas gång på gång. Vill man dock förnya sig och vinna ungdomar så krävs det också andra grepp. För närvarande förbereder vi en pjäs som tar fasta på mobiltelefoner i allmänhet och att spela live casino i mobilen i syn­ner­het. Det är både fascinerande och störande att mobilen har en sådan dragningskraft att till och med våra medlemmar kan sitta med mobilen mitt under en repetition. Pjäsen ”Mobilen i vå­ra hjärtan” skriven av Anders Maltasson berör just detta. Vill du vara med redan i ett tidigt skede för att sedan utvecklas i din första statistroll och snart också ta en egen plats på scen, ja då kanske du skall höra av dig här och nu!